Metoden som tar bort illaluktande dofter. 

En produkt som ger renare luft med eteroljor från naturen.  

 

Restorator, från Vaportek

Enheten är ett enkelt portabelt system som behandlar områden upp till 500 kvm och eliminerar på ett effektivt och säkert sätt oönskade lukter. Enheten är främst avsedd för att leverera en snabb och högintensiv odör neutraliserande behandling. En karakteristisk neutraliserande doft kommer att märkas under behandlingen när den eteriska oljans torra ånga cirkulerar runt behandlingsområdet. Med tillbörlig omsorg, kommer Restorator att ge er år av bekymmersfri hantering. Läs om användningsområden och läs bruksanvisningen noggrant innan ni börjar använda enheten.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Rök och översvämningsskador:       

Stäng ytterfönster och ytterdörrar. Öppna innerdörrar och utsätt förorenade områden med den eteriska oljans torra ånga. Låt enheten stå på några timmar eller över natten, (kan även krävas längre tid beroende på hur kraftig den oönskade lukten är).

Oönskade lukter i hotellrum:

Placera enheten på ett högt ställe i rummet. Låt behandlingen ske i stängt rum 15-60 minuter (för lätt oönskad lukt) och 2 timmar eller mer (för kraftig oönskad lukt).

Även perfekt för:      

  • Fastigheter
  • Lägenheter       
  • Villor
  • Restauranger  

BRUKSANVISNING

Placera enheten så luftflödena vid båda ändarna är fria, helst på ett högt läge i rum/lokal. Placeras på en fast och stabil yta. Se till att avlägsna patronens plastlock samt den tunna plasten, innan ni installerar den i enheten. När plastlocket avlägsnats, sätt in patronen med den öppnade delen inåt. För att bevara patronens livslängd sätt tillbaka plastlocket när den inte används. Slå på enheten, ställ den på olika platser under behandlingen, om det är nödvändigt. Behandlingen kan kräva 15-60 minuter (för lätt oönskad lukt) och flera timmar eller dagar (för kraftig oönskad lukt).

 

VIKTIGT

Regler och rekommendationer för Restorator:

  • Ändra inte på kontakten eller den elektriska kabeln.
  • Om enheten inte fungerar, dra ut kontakten eller stäng av den omedelbart. Kontakta MG Gruppen.
  • Vaporteks produkter använder enbart naturliga eteriska oljor. Om det uppstår en allergisk reaktion, avsluta genast behandlingen.
  • För att påskynda avlägsnandet av den neutraliserande doft som uppkommer under behandlingen, öppna fönster och använd golvfläktar.
  • Denna behandling är ett säkert och effektivt alternativ till ozongeneratorer och är inte rekommenderat att använda tillsammans med ozongeneratorer.
  • Produkten är inte avsedd för kontinuerlig långtidsdrift. Vid en kontinuerlig behandling rekommenderas Optimum 4000 eller Vaportronic. Kontakta MG Gruppen.  (info@mggruppen.se)

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt