Vår miljöpolicy        

Vi ser det som självklart att ha ett kretsloppstänkande och att hushålla med naturens och företagets resurser.

I vår verksamhet, såväl internt som externt, arbetar vi alltid för att minska vår miljöpåverkan.

Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier.

Vi skall verka för en hållbar utveckling via innovativa lösningar och effektiv resursanvändning. Det syns bl.a. i vårt val av fordon, som alltid ska ha minsta möjliga påverkan på miljön, samt även i vårt val av transportföretag som har en miljöpolicy för att sänka sina utsläpp i största möjliga mån.

Vi skall följa gällande lagar och föreskrifter och tar hänsyn till detta i vårt samarbete med leverantörer och samarbetspartners.

Genom kontinuerlig utbildning och bevakning av miljöområdet skall vi verka för att öka kompetensen och engagemanget i miljöfrågor, vilket hjälper oss till affärsmässiga och ansvarsfulla beslut.

Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt