Integritetspolicy

Integritetspolicy/Personuppgiftspolicy för MG Gruppen (bifirma till MegaGrafix HB med orgnr 969639-1367)

Denna personuppgiftspolicy gäller för MG Gruppen och de verksamheter som drivs av företaget.

MG Gruppen är personuppgiftsansvarig.

De uppgifter vi samlar in och lagrar är bara avsedda att användas för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund (enligt artikel 6.1. b, till exempel fakturering) och fullgöra våra rättsliga förpliktelser mot myndigheterna (enligt artikel 6.1 c, till exempel bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen).

Uppgifterna kommer att lagras så länge de behövs för att företaget ska kunna fullgöra sina avtal dock maximalt sju år efter avslutat avtal, och/eller så länge myndigheterna kräver att de lagras.

Uppgifterna skyddas genom både tekniska lösningar och lösenordsskydd. Det är bara personalen på MG Gruppen som har kännedom om hur man kommer åt uppgifterna och de följer anvisningarna i GDPR.

Uppgifterna kommer inte att delas utanför EU/EES. Du kan när som helst (en gång om året) be att få tillgång till de uppgifter som finns lagrade om dig och du kan också be att få dina uppgifter raderade, så länge det inte strider mot myndigheternas krav på att vissa uppgifter bevaras.

När det gäller vår webbsida som drivs av Wikinggruppens, se deras integritetspolicy på:

https://wikinggruppen.se/integritetspolicy/

Skulle informationen vi lagrat vara felaktig, har du rätt att begära att den rättas. Du har också rätt till dataportabilitet. Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

MG Gruppen når du via post:

Hofverbergsgatan 2b, 254 43 Helsingborg

Via mejl: info@mggruppen.se

Via telefon: 08-400 26 226

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt